EL REFUGI ESCOLA DE NATURA I MUNTANYA

 

© El Refugi Escola de Natura i Muntanya és un projecte de formació, divulgació, protecció i respecte per al medi ambient.

És a dir, el Refugi és una Escola de Natura i una Escola de Muntanya. Per això fem excursions guiades i activitats guiades.

Som educadores i educadors ambientals

Som Guies de Muntanya

Perquè Som Aventura

Perquè Som Natura

Perquè Som Refugi

Caminar ens ajuda a fer descoberta dels boscos i les muntanyes perquè caminar és un joc personal que ens permet explorar el nostre interior. És per això que juguem, perquè és la forma més intel·ligent de fer recerca. Perquè aquest és un projecte d’educació ambiental i activitat física constructiva al medi natural.

 

 

Refugi Escola Natura Escola Muntanya Guies de Muntanya

 

Activitats Hivern
ACTIVITATS HIVERN
PROPOSTA ACTIVITATS HIVERN
A l'hivern ben abrigats, penellons i torrons.
Perquè Som Refugi i aquestes són les nostres propostes per a la muntanya hivernal.
Sobretot formació: nivologia, allaus, itineraris segurs i sempre amb les raquetes als peus!

Perquè #SomAventura
Perquè #SomNatura
Perquè #SomRefugi
Guies de muntanya
RAQUETES DE NEU INICIACIÓ
15 Gener 2022
40 €/adult | Mínim 3
RAQUETES DE NEU INICIACIÓ
16 Gener 2022
60 €/adult | Mínim 3
Raquetes de neu
22 Gener 2022
40 €/adult | Mínim 3
RAQUETES DE NEU
23 Gener 2022
40 €/adult | Mínim 3
RAQUETES DE NEU INICIACIÓ
29 Gener 2022
40 €/adult | Mínim 3
RAQUETES DE NEU
30 Gener 2022
40 €/adult | Mínim 3
Raquetes de neu
5 Febrer 2022
40 €/adult | Mínim 3
Raquetes de neu Andorra
6 Febrer 2022
60 €/adult | Mínim 2
RAQUETES DE NEU INICIACIÓ
12 Febrer 2022
40 €/adult | Mínim 3
RAQUETES DE NEU
13 Febrer 2022
40 €/adult | Mínim 3
Raquetes de neu
19 Febrer 2022
40 €/adult | Mínim 3
Raquetes de neu Andorra
20 Febrer 2022
60 €/adult | Mínim 2
RAQUETES DE NEU INICIACIÓ
26 Febrer 2022
40 €/adult | Mínim 3
Raquetes de neu Andorra
27 Febrer 2022
60 €/adult | Mínim 2
raquetes de neu Andorra
2 Març 2022
60 €/adult | Mínim 2
Raquetes de neu Andorra
3 Març 2022
60 €/adult | Mínim 2

 

LES ACTIVITATS DEL

REFUGI ESCOLA DE NATURA I MUNTANYA 

 

| GUIES DE MUNTANYA | EDUCACIÓ AMBIENTAL |

| RAQUETES DE NEU | MARXA NÒRDICA |

 

CONDICIONS DE SEGURETAT

GUIES DE MUNTANYA EDUCACIÓ AMBIENTAL

Sobretot cal entendre i assumir que les activitats en el medi natural comporten uns riscos inherents.

En el cas que els riscos no puguin ser gestionats, es podrà anul·lar l’activitat per motius de seguretat dels/les participants. Però es podrà acordar modificar el recorregut, horari o suspendre la totalitat de l’activitat, sempre a criteri del/la guia i per motius de seguretat.

Perquè la seguretat és una prioritat als objectius de qualsevol activitat.

Per això que cal acceptar de forma voluntària aquestes condicions.

Perquè es fa prioritari saber que per a la seguretat de les persones (individual i de grup) durant l’activitat, la persona participant afirma, en primer lloc portar el material mínim imprescindible acordat. No tenir patologies que condicionen l’activitat esportiva, o posin en risc la salut. No haver ingerit medicaments, el principi actiu dels quals impedeixi la realització d’activitats esportives. Estar lliure d’ingesta d’estupefaents, drogues (també alcohol). Sobretot en els casos d’embaràs serà obligat comunicar-ho. Davant de dubtes cal parlar-ho amb el seu equip mèdic i després d’això informar-ne al/la guia.

Perquè l’activitat física pot condicionar o estar condicionada a la salut de les persones i del grup

En resum, el guia acompanyant entendrà que cada participant ha aclarit els dubtes sobre aquestes qüestions i per això pren una decisió responsable.

 

MESURES COVID 19 I SIMPTOMATOLOGIA VIRAL GENERAL

Amb excepcionalitat per al control de la malaltia COVID19.

Si teniu algun dels símptomes de la COVID19, si s’ha estat en contacte en els últims 15 dies amb alguna persona amb COVID19, si us plau, absteniu-vos de participar en les activitats.

En el cas de tenir símptomes de febre, el/la participant no podrà dur a terme l’activitat per motius de seguretat del grup.

Els/Les participants hauran d’equipar-se amb màscara i tenir a la farmaciola personal hidrogel desinfectant.

No es recomanen les activitats a persones més grans de 60 anys, amb patologies prèvies o que pateixin alguna malaltia crònica sense protecció de la vacuna.

Des del Refugi, gestionarem la COVID19 com un risc més dels existents a l’entorn natural.