ACTIVITAT PER A EMPRESES

 

activitats empreses

Gent de feines diverses, aquí us obrim una porta on trobareu activitats per al vostre centre de treball. Activitat empreses.

El més important és que a través de la cooperació fem activitats perque tinguin una utilitat, siguin engrescadores, però sobretot perquè cohesionin  diferents grups de treball, coordinin equips i d’aquesta manera transportar-nos lluny de la zona de treball habitual. Sobretot a la muntanya és important que el grup progressi de manera coordinada, amb un sol objectiu. Així, es pot assegurar l’èxit d’una excursió  sense deixar ningú pel camí.

Si busqueu una activitat per a l’empresa, el vostre equip, grup de treball per a reforçar lligams, aprendre entre els equips, podem planificar una activitat d’empresa que us pugui safisfer en els vostres objectius. 

Perquè #SomAventura

Perquè #SomNatura

Perquè #SomRefugi

 

També us poden interessar les activitats de formació

Podeu llegir sobre la importància del guia de muntanya

 

*Totes les nostres activitats estan subjectes a la normativa de titulacions sobre guiatges professionals.

 

EMPRESES
ACTIVITAT EMPRESES
El Refugi Escola de Natura i Muntanya
Activitats Empreses
ACTIVITAT EMPRESES
El Refugi Escola de Natura i Muntanya
Activitats Empreses
ACTIVITAT EMPRESES
El Refugi Escola de Natura i Muntanya
Activitats Empreses
ACTIVITAT EMPRESES
El Refugi Escola de Natura i Muntanya
Activitats Empreses
GUIES DE MUNTANYA
El Refugi Escola de Natura i Muntanya
Activitats Empreses
GUIES DE MUNTANYA
El Refugi Escola de Natura i Muntanya
Activitats Empreses
GUIES DE MUNTANYA
El Refugi Escola de Natura i Muntanya
Activitats Empreses
GUIES DE MUNTANYA
El Refugi Escola de Natura i Muntanya
Activitats Empreses

 

CONDICIONS DE SEGURETAT

GUIES DE MUNTANYA EDUCACIÓ AMBIENTAL

Sobretot cal entendre i assumir que les activitats en el medi natural comporten uns riscos inherents.

En el cas que els riscos no puguin ser gestionats, es podrà anul·lar l’activitat per motius de seguretat dels/les participants. Però es podrà acordar modificar el recorregut, horari o suspendre la totalitat de l’activitat, sempre a criteri del/la guia i per motius de seguretat.

Perquè la seguretat és una prioritat als objectius de qualsevol activitat.

Per això que cal acceptar de forma voluntària aquestes condicions.

Perquè es fa prioritari saber que per a la seguretat de les persones (individual i de grup) durant l’activitat, la persona participant afirma, en primer lloc portar el material mínim imprescindible acordat. No tenir patologies que condicionen l’activitat esportiva, o posin en risc la salut. No haver ingerit medicaments, el principi actiu dels quals impedeixi la realització d’activitats esportives. Estar lliure d’ingesta d’estupefaents, drogues (també alcohol). Sobretot en els casos d’embaràs serà obligat comunicar-ho. Davant de dubtes cal parlar-ho amb el seu equip mèdic i després d’això informar-ne al/la guia.

Perquè l’activitat física pot condicionar o estar condicionada a la salut de les persones i del grup

En resum, el guia acompanyant entendrà que cada participant ha aclarit els dubtes sobre aquestes qüestions i per això pren una decisió responsable.

 

MESURES COVID 19 I SIMPTOMATOLOGIA VIRAL GENERAL

Amb excepcionalitat per al control de la malaltia COVID19.

Si teniu algun dels símptomes de la COVID19, si s’ha estat en contacte en els últims 15 dies amb alguna persona amb COVID19, si us plau, absteniu-vos de participar en les activitats.

En el cas de tenir símptomes de febre, el/la participant no podrà dur a terme l’activitat per motius de seguretat del grup.

Els/Les participants hauran d’equipar-se amb màscara i tenir a la farmaciola personal hidrogel desinfectant.

No es recomanen les activitats a persones més grans de 60 anys, amb patologies prèvies o que pateixin alguna malaltia crònica sense protecció de la vacuna.

Des del Refugi, gestionarem la COVID19 com un risc més dels existents a l’entorn natural.