ACTIVITATS PER A CENTRES D’EDUCACIÓ

CENTRE EDUCATIU, ACTIVITATS ESCOLARS, EDUCACIÓ AMBIENTAL

Joëlette activitats inclusives

En aquest portal hi trobareu activitats  basades en l’educació ambiental i l’activitat física per al vostre centre escolar. Perquè són activitats a la Natura per al vostre centre escolar.
ACTIVITATS INCLUSIVES
Pràcticament totes les activitats són inclusives. Podem disposar de cadira JOËLETTE per a alumnes amb mobilitat reduïda. Perquè ningú es quedi sense natura i tota l’aula participi conjuntament.
  • Cicle Infantil
  • Cicle Inicial
  • Cicle Mitjà
  • Cicle Superior
  • Eso
  • Batxillerat

Centre Educatiu Escolars Educació Ambiental, guies de muntanya

Busqueu una activitat que pugui ser d’utilitat per al vostre projecte. Centre Educatiu Escolars Educació Ambiental.

Així i tot, es poden fer algunes activitats d’aula.

En altres paraules, moltes d’aquestes activitats les podem fer a prop del vostre centre escolar. Perquè per als Centres Educatius, les Activitats Escolars d’Educació Ambiental són activitats a la Natura i busquem ambients i boscos per treure’n un profit educatiu.

El més important és saber que cada activitat disposa dels seus objectius i continguts particulars.

Perquè amb una bona coordinació amb l’equip docent, es poden fer canvis per a millorar continguts, d’acord amb la vostra tasca a l’aula i donar-los continuïtat.  Però en tot cas, les activitats que planifiquem tenen una base d’activitat física i ambiental. 

MOLTA ATENCIÓ. SI SOU UN CENTRE ESCOLAR AMB ALGUN GRAU DE COMPLEXITAT, PODEM FER L’ACTIVITAT DE MANERA GRATUÏTA.

Perquè #SomAventura

Perquè #SomNatura

Perquè #SomRefugi

 

*Totes les nostres activitats estan subjectes a la normativa de titulacions sobre guiatges professionals.

CENTRES ESCOLARS
FORMACIÓ
GUIES DE MUNTANYA
El Refugi Escola de Natura i Muntanya
Inf | CI | CM | CS | ESO | BAT
GUIES DE MUNTANYA
El Refugi Escola de Natura i Muntanya
Inf | CI | CM | CS | ESO | BAT
GUIES DE MUNTANYA
El Refugi Escola de Natura i Muntanya
Inf | CI | CM | CS | ESO | BAT
GUIES DE MUNTANYA
El Refugi Escola de Natura i Muntanya
Inf | CI | CM | CS | ESO | BAT

 

CONDICIONS DE SEGURETAT
– GUIES DE MUNTANYA EDUCACIÓ AMBIENTAL –
Sobretot cal entendre i assumir que les activitats en el medi natural comporten uns riscos inherents.

En el cas que els riscos no puguin ser gestionats, es podrà anul·lar l’activitat per motius de seguretat dels/les participants. Però es podrà acordar modificar el recorregut, horari o suspendre la totalitat de l’activitat, sempre a criteri del/la guia i per motius de seguretat.

Perquè la seguretat és una prioritat als objectius de qualsevol activitat a la Natura.

Per això cal acceptar de forma voluntària aquestes condicions.

Perquè es fa prioritari saber que per a la seguretat de les persones (individual i de grup) durant l’activitat, la persona participant afirma, en primer lloc, portar el material mínim imprescindible acordat.

No tenir patologies que condicionin l’activitat esportiva, o posin en risc la salut. No haver ingerit medicaments, el principi actiu dels quals impedeixi la realització d’activitats esportives.

Estar lliure d’ingesta d’estupefaents, drogues (també alcohol). Sobretot en els casos d’embaràs serà obligat comunicar-ho. Davant de dubtes cal parlar-ho amb el seu equip mèdic i després d’això informar-ne al/la guia.

Perquè l’activitat física pot condicionar o estar condicionada a la salut de les persones i del grup.

En resum, el guia acompanyant entendrà que cada participant ha aclarit els dubtes sobre aquestes qüestions i per això pren una decisió responsable.

 

MESURES COVID I SIMPTOMATOLOGIA VIRAL GENERAL

Sobretot si teniu algun dels símptomes de la COVID, si s’ha estat en contacte en els darrers dies amb alguna persona amb COVID, si us plau, i és important que us absteniu de participar en les activitats.

En el cas de tenir símptomes de febre, el/la participant no podrà dur a terme l’activitat per motius de seguretat personal i del grup.

Per això des del Refugi, gestionarem la COVID i simptomatologia viral, com un risc més dels existents a l’entorn natural. Perquè la seguretat és una prioritat.

 

 

BLOG DE L’ESCOLA