ACTIVITATS DE FORMACIÓ I CURSOS

 

 

 Raquetes de neu guiesa la muntanya segurs! Amb la formació i els cursos.

Per això hem pensat en la nostra formació a través dels cursos actius al medi natural. Perquè els espais assilvestrats, on practiquem les nostres activitats d’esbarjo, no estan sota cap control urbanístic o pla director. En conclusió aquest és el motiu pel qual hi volem travessar amb respecte. Perquè cal entendre que no practiquem activitat física en un equipament esportiu municipal, parc o jardí. Perquè el món silvestre ens aporta la sensació de llibertat. Però cal tenir un sentit especial per integrar-s’hi sense prendre mal o malmetre l’entorn. En resum, us explicarem tècniques d’utilitat per caminar per boscos i muntanyes, de manera autònoma, segura i així gaudir-ne.

Perquè si la Natura és aventura i nosaltres som l’energia, és important tenir la percepció que l’aventura i l’energia estan sota domini. Perquè de no ser així, la nostra aventura, finalment es pot convertir en una temeritat. Per això us diem Som Escola.

Perquè #SomAventura

Perquè #SomNatura

Perquè #SomRefugi

 

 

La importància de la formació a la muntanya i  els tècnics d’esports

 

 

*Totes les nostres activitats estan subjectes a la normativa de titulacions sobre guiatges professionals.

 

CURSOS FORMACIÓ
FORMACIÓ
RAQUETES DE NEU, GUIES DE MUNTANYA, EL REFUGI ESCOLA
SEGURETAT HIVERNAL
Formació
cartografia i orientació
ASSEGURA'T L'ESTIU
Formació
GUIES DE MUNTANYA
El Refugi Escola de Natura i Muntanya
Formació
GUIES DE MUNTANYA
El Refugi Escola de Natura i Muntanya
Formació
GUIES DE MUNTANYA
El Refugi Escola de Natura i Muntanya
Formació
GUIES DE MUNTANYA
El Refugi Escola de Natura i Muntanya
Formació

 

CONDICIONS DE SEGURETAT

GUIES DE MUNTANYA EDUCACIÓ AMBIENTAL

Sobretot cal entendre i assumir que les activitats en el medi natural comporten uns riscos inherents.

En el cas que els riscos no puguin ser gestionats, es podrà anul·lar l’activitat per motius de seguretat dels/les participants. Però es podrà acordar modificar el recorregut, horari o suspendre la totalitat de l’activitat, sempre a criteri del/la guia i per motius de seguretat.

Perquè la seguretat és una prioritat als objectius de qualsevol activitat.

Per això que cal acceptar de forma voluntària aquestes condicions.

Perquè es fa prioritari saber que per a la seguretat de les persones (individual i de grup) durant l’activitat, la persona participant afirma, en primer lloc portar el material mínim imprescindible acordat. No tenir patologies que condicionen l’activitat esportiva, o posin en risc la salut. No haver ingerit medicaments, el principi actiu dels quals impedeixi la realització d’activitats esportives. Estar lliure d’ingesta d’estupefaents, drogues (també alcohol). Sobretot en els casos d’embaràs serà obligat comunicar-ho. Davant de dubtes cal parlar-ho amb el seu equip mèdic i després d’això informar-ne al/la guia.

Perquè l’activitat física pot condicionar o estar condicionada a la salut de les persones i del grup

En resum, el guia acompanyant entendrà que cada participant ha aclarit els dubtes sobre aquestes qüestions i per això pren una decisió responsable.

 

MESURES COVID 19 I SIMPTOMATOLOGIA VIRAL GENERAL

Amb excepcionalitat per al control de la malaltia COVID19.

Si teniu algun dels símptomes de la COVID19, si s’ha estat en contacte en els últims 15 dies amb alguna persona amb COVID19, si us plau, absteniu-vos de participar en les activitats.

En el cas de tenir símptomes de febre, el/la participant no podrà dur a terme l’activitat per motius de seguretat del grup.

Els/Les participants hauran d’equipar-se amb màscara i tenir a la farmaciola personal hidrogel desinfectant.

No es recomanen les activitats a persones més grans de 60 anys, amb patologies prèvies o que pateixin alguna malaltia crònica sense protecció de la vacuna.

Des del Refugi, gestionarem la COVID19 com un risc més dels existents a l’entorn natural.