ACTIVITATS DEL REFUGI

 

Aquí teniu una proposta d’activitats per temporada. Per aquest motiu sortim al bosc i a la muntanya, però sempre a fer salut. Perquè totes les nostres activitats estan guiades per persones titulades.

Som Tècnics d’esport de muntanya, Guies de muntanya perquè ens agrada i sempre fem educació ambiental, perquè:

#SomNatura

#SomAventura

Però també #SomRefugi

 Setmana Natura 2022

PlayPause
previous arrow
next arrow
ACTIVITATS PRIMAVERA
PROPOSTA ACTIVITATS PRIMAVERA
Temps de primavera, el primer cicle de la vida. Sortim a veure els canvis al bosc. Si no us agraden digueu-nos què us ve de gust i ho compartim.
GUIES DE MUNTANYA, EL REFUGI ESCOLA,
MARXA NORDICA
INICIACIÓ MARXA NÒRDICA
- OLOT -
9 Abril
15 € / Adult
EDUCACIÓ AMBIENTAL SENDERISME, TESTUDO HERMANNI
SENDERISME ST. PERE PESCADOR
16 Abril
Organitza Oficina Turisme Sant Pere Pescador
FAGEDA D'EN JORDÀ
El Refugi Escola de Natura i Muntanya
0 € / Adult

CONDICIONS DE SEGURETAT

– GUIES DE MUNTANYA EDUCACIÓ AMBIENTAL –

Sobretot cal entendre i assumir que les activitats en el medi natural comporten uns riscos inherents.

En el cas que els riscos no puguin ser gestionats, es podrà anul·lar l’activitat per motius de seguretat dels/les participants. Però es podrà acordar modificar el recorregut, horari o suspendre la totalitat de l’activitat, sempre a criteri del/la guia i per motius de seguretat.

Perquè la seguretat és una prioritat als objectius de qualsevol activitat.

Per això cal acceptar de forma voluntària aquestes condicions.

Perquè es fa prioritari saber que per a la seguretat de les persones (individual i de grup) durant l’activitat, la persona participant afirma, en primer lloc portar el material mínim imprescindible acordat.

No tenir patologies que condicionin l’activitat esportiva, o posin en risc la salut. No haver ingerit medicaments, el principi actiu dels quals impedeixi la realització d’activitats esportives.

Estar lliure d’ingesta d’estupefaents, drogues (també alcohol). Sobretot en els casos d’embaràs serà obligat comunicar-ho. Davant de dubtes cal parlar-ho amb el seu equip mèdic i després d’això informar-ne al/la guia.

Perquè l’activitat física pot condicionar o estar condicionada a la salut de les persones i del grup.

En resum, el guia acompanyant entendrà que cada participant ha aclarit els dubtes sobre aquestes qüestions i per això pren una decisió responsable.

MESURES COVID I SIMPTOMATOLOGIA VIRAL GENERAL

Sobretot si teniu algun dels símptomes de la COVID, si s’ha estat en contacte en els últims 15 dies amb alguna persona amb COVID, si us plau, i és important que us absteniu de participar en les activitats.

En el cas de tenir símptomes de febre, el/la participant no podrà dur a terme l’activitat per motius de seguretat del grup.

Els/Les participants hauran d’equipar-se amb màscara, perquè caldrà fer-ne ús si no matenim distància de seguretat.

No es recomanen les activitats a persones més grans de 60 anys, amb patologies prèvies o que pateixin alguna malaltia crònica sense protecció de la vacuna.

Per això des del Refugi, gestionarem la COVID com un risc més dels existents a l’entorn natural. Perquè la seguretat és una prioritat.