LES ACTIVITATS DEL REFUGI

 

MESURES COVID 19

– GUIES DE MUNTANYA EDUCACIÓ AMBIENTAL –

Amb excepcionalitat per al control de la malaltia COVID19.

 Si teniu algun dels símptomes de la COVID19, si s’ha estat en contacte en els últims 15 dies amb alguna persona amb COVID19, si s’ha estat en contacte en els últims 15 dies amb alguna persona amb COVID19, si us plau, absteniu-vos de participar en les activitats.

En el cas de tenir símptomes de febre, el/la participant no podrà dur a terme l’activitat per motius de seguretat del grup.

Els/Les participants hauran d’equipar-se amb màscara i tenir a la farmaciola personal hidrogel desinfectant.

No es recomanen les activitats a persones més grans de 60 anys, amb patologies prèvies o que pateixin alguna malaltia crònica sense protecció de la vacuna.

Des del Refugi, gestionarem la COVID19 com un risc més dels existents a l’entorn natural.

PlayPause
previous arrow
next arrow

CONDICIONS DE SEGURETAT

– GUIES DE MUNTANYA EDUCACIÓ AMBIENTAL –

Les activitats en el medi natural comporten uns riscos inherents que cal entendre i assumir.

En el cas que els riscos no puguin ser gestionats, es podrà anul·lar l’activitat per motius de seguretat dels/les participants. Es podrà acordar modificar el recorregut, horari o suspendre la totalitat de l’activitat, sempre a criteri del/la guia, per motius de seguretat.

Cal acceptar de forma voluntària aquestes condicions.

Per a la seguretat de les persones (individual i de grup) en l’activitat, la persona participant afirma: Portar el material mínim imprescindible acordat. No tenir patologies que condicionen l’activitat esportiva, o posin en risc la salut. No haver ingerit medicaments, el principi actiu dels quals impedeixi la realització d’activitats esportives. Estar lliure d’ingesta d’estupefaents, drogues (també alcohol). En els casos d’embaràs serà obligat comunicar-ho. Davant de dubtes cal parlar-ho amb el seu equip mèdic i posteriorment informar-ne al/la guia.

Que el guia acompanyant entendrà que cada participant ha aclarit els dubtes sobre aquestes qüestions i que pren una decisió responsable.


M’HI APUNTO


 

El refugi escola guies de muntanya
El refugi escola guies de muntanya
El refugi escola guies de muntanya
El refugi escola guies de muntanya
El refugi escola guies de muntanya
El refugi escola guies de muntanya nordic walking
RAQUETES DE NEU, GUIES DE MUNTANYA, EL REFUGI ESCOLA, RAQUETES DE NEU, SEGURETAT HIVERNAL
SENDERISME ACTIU

SENDERISME ACTIU

SENDERISME INTERPRETATIU

SENDERISME INTERPRETATIU

CURSOS I FORMACIÓ
el refugi escola de natura

CENTRES EDUCATIUS

Activitats Empreses
MARXA NÒRDICA NORDIC WALKING

MARXA NÒRDICA
MODERN NORDIC WALKING

RAQUETES DE NEU

RAQUETES DE NEU

previous arrow
next arrow