LA TEIXEDA DE LA GARROTXA

EL TAXUS BACCATA

ACTIVITAT D’EDUCACIÓ AMBIENTAL.

DESCOBERTA DEL TAXUS BACCATA. EL TEIX COM ESPÈCIE.

DESCOBERTA DELS HÀBITATS NATURALS EN PERILL D’EXTINCIÓ, LA TEIXEDA.

PROTECCIÓ DEL TEIX. PROGRAMA LIFE TAXUS.

L’objectiu principal és promoure noves modalitats esportives, activitat física saludable i el coneixement dels espais naturals. Amb la suma d’aquestes dues grans doctrines – Activitat Física i Educació Ambiental – contribuïm directament a potenciar la bona salut dels nois i noies i reforçar bons hàbits. Informe de la OMS (Organització Mundial de la Salut) sobre com reduir els riscos en les malalties no transmissibles i promoure una vida sana.

Sobre els continguts,  recomanem ajustar aquestes activitats al programa de la vostra aula. Per aquest motiu, és interessant parlar abans amb el/la tutor/a i redefinir els objectius i continguts. Ens agrada treballar teixint un feedback entre l’educador/a, el/la mestre o professor/a, per ajudar en tot el possible en els projectes de l’aula.

Ens agrada reforçar el projecte d’aula amb activitats al medi natural. Fer les adaptacions i planificar activitats originals a mida de les necessitats.

els continguts I OBJECTIUS D’AQUESTA ACTIVITAT

 

Estimular la participació.

Bosc silvestre o explotat, net, brut…

Flora dominant.

El paisatge floral condiciona a la fauna?

Explotació del paisatge, economia, sostenibilitat.

Què és l’ecosistema? Quants n’hi pot haver.

 Interrelació de la fauna i la flora… i el clima?

Hi ha alguna espècie en perill d’extinció?

Què hi podem fer?

Treballs de síntesi i recerca ESO.

Sóc periodista. Podem difondre el nostre treball a les xarxes socials del Refugi (twitter, facebook, G+, Instagram, wordpress) quines d’elles són més adequades per al nostre treball?

Si voleu més informació ens podeu telefonar o enviar un mail, sense compromís.

             Tel.  654 449 221                elrefugi@elrefugi.org

Per a la reserva és imprescindible presentar la fitxa d’inscripció 48 hores abans de l’activitat i haver realitzat el pagament.

Si no és així l’activitat es pot anul·lar i/o perdre el dret de la reserva.

 FITXA INSCRIPCIÓ  – FICHA DE INSCRIPCIÓN

L’activitat inclou:

Tècnic/a esports de muntanya, assegurança d’accidents, organització i gestió tècnica de grups, educador/a del medi ambient, assessorament de material.

 No inclou:

Altres opcions no descrites com el transport, lloguer de material, àpats, pernoctacions.