“Aquest és un projecte que pretén engrescar i transformar. 
Activa't i Mou-te. Motivem els canvis  i canviarà el món.

Benvinguts i benvingudes al refu! “

Responsable del projecte

Miquel Alemany
                    elrefugi@elrefugi.org


                     654 44 92 21

                        

              comunicacio@elrefugi.org

L’equip del Refugi el formen persones titulades en educació ambiental, biologia, periodisme, tècnic/a d’esports de muntanya (guies de muntanya) i/o educació en activitats del lleure infantil i juvenil. Som un petit grup de persones que de forma altruista aixequem els pilars d’aquest projecte.

mailto:elrefugi@elrefugi.org?subject=asunto%20del%20mensaje
mailto:elrefugi@elrefugi.org?subject=asunto%20del%20mensaje
mailto:comunicacio@elrefugi.org?subject=asunto%20del%20mensaje
Guies_de_Muntanya_Guies_de_Natura.html
El_Refugi_Escola_de_Natura_i_Muntanya.html
Fotos_i_Videos.html
Activitats_outdoor.html
Comunicacio.html
Enllacos.html
https://twitter.com/ElRefugiEscola
https://plus.google.com/+ElRefugiEconama/posts
https://www.facebook.com/ElRefugi
https://www.youtube.com/user/ELREFUGIECONAMA/videos
http://instagram.com/elrefugi/
https://www.scribd.com/ELREFUGI
ACTIVA’T
MOU-TE
VIU
Reduir els riscos de les malalties no transmissibles
i promoure una vida sana. Informe de la OMS
Agenda.html
ESCOLA_DE_MUNTANYA.html
ESCOLA_DE_NATURA.html
EXCURSIONS_MUNTANYISME.html